Πολιτική Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που o εξυπηρετητής ιστού αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies του Ιστοτόπου μας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Αναγκαία cookies – StandardCookies: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και τη βελτίωση της χρηστικότητάς του.

2. GoogleAnalyticsCookies: Μας βοηθούν αφενός να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις σελίδες συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για κάθε χρήστη. Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι α) η συγκατάθεση των χρηστών, β) η εκπλήρωση των συμβατικών σκοπών, γ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου μας. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε την 01/09/2018:

Αναγκαία Cookies- Standard Cookies

Όνομα

Σκοπός

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Έλεγχος αναφορικά με το αν ο φυλλομετρητής του χρήστη υποστηρίζει cookies.

external_no_cache

Έλεγχος αναφορικά με το αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης.

persistent_shopping_cart

Δημιουργία σκοπού της συνεδρίας (session)

Stf

Δημιουργία χρονοσφραγίδας, στην περίπτωση που αποστέλλεται υπερσύνδεσμος (Link) κάποιου προϊόντος.

pollN

Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού (ID) στην περίπτωση που ένας χρήστης συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό- «ψηφοφορία».

frontend

Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού (ID) για κάθε συνεδρία.

guest-view

Δυνατότητα των χρηστών για τροποποίηση της παραγγελίας τους.

Google Analytics Cookies

Όνομα

Σκοπός

_utma

Διάκριση επισκεπτών- αγοραστών και συνεδριών.

_utmt

Διαχείριση του ρυθμού των αιτημάτων.

_utmb

Ορισμός νέας συνεδρίας και νέων επισκεπτών.

_utmz

Προσδιορισμός του τρόπου μέσω του οποίου ο χρήστης έφτασε στον ιστότοπο.

_utmv

Αποθήκευση διαφόρων δεδομένων σε επίπεδο χρήστη.

Linkwise Cookies

Όνομα

Σκοπός

lkws_{cam_id}

περιέχει ένα μοναδικό cookie αναγνωριστικού κλικ του διαφημιζόμενου, εγγραφή στο IE userData, εγγραφή στο web storage

lwst_{cam_id}

περιέχει αναγνωριστικό τελευταίας παραπομπής

lkws_{cam_id}_cache

περιέχει ένα μοναδικό cookie αναγνωριστικού κλικ του διαφημιζόμενου